Giới thiệu sản phẩm

hạ hồi đơn, cao huyết áp, tăng huyết áp

Hoạt động từ thiện phát thuốc, quà trung thu tại Long An (09/2010)

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT

Hội nghị Việt - Pháp lần thứ 10 (05/2010)

Du lịch Phan Thiết (05/2009)

Hội nghị Hosrem thường niên (03/2008)

Du lịch Phan Rang - Nha Trang (12/2007)