Giới thiệu sản phẩm

hạ hồi đơn, cao huyết áp, tăng huyết áp

Thăm đối tác tại Bỉ theo lời mời của Mithra Pharmaceutical SA tháng 10/2010

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT

Hoạt động từ thiện phát thuốc, quà trung thu tại Long An (09/2010)

Hội nghị Việt - Pháp lần thứ 10 (05/2010)

Du lịch Phan Thiết (05/2009)

Hội nghị Hosrem thường niên (03/2008)