Giới thiệu sản phẩm

hạ hồi đơn, cao huyết áp, tăng huyết áp

K+ Sức khỏe

Làm cách nào để “Tăng huyết áp” từ sát thủ trở thành người bạn

Trong thời buổi y học phát triển như hiện nay, những tưởng tăng huyết áp đã được kiểm soát tốt và bệnh nhân hoàn toàn có thể tránh khỏi được những biến chứng đáng tiếc.

Tạp chí K+ Sức khỏe số 2 năm 2013

Tạp chí K+ Sức khỏe số 2

Tạp chí K+ Sức khỏe số 1 năm 2013

Tạp chí K+ Sức khỏe số 1-2013

1