Bình xịt rửa tay khô PHARVIE

Bình xịt rửa tay khô Pharvie, Rủa tay kháng khuẩn