BRONICA 300 – HỖ TRỢ GIẢM SƯNG, PHÙ NỀ (DÙNG CHO TRẺ TỪ 2 TUỔI)