Showing all 2 results

Hộp 4 viên (1 vỉ x 4 viên)
Xuất xứ:
Hộp 20 viên ngậm (5 vỉ x 4 viên)
Xuất xứ:
Giảm ho, viêm họng, rát họng, khản tiếng, làm thơm miệng