Giới thiệu sản phẩm

hạ hồi đơn, cao huyết áp, tăng huyết áp

Hoạt động từ thiện tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nghèo Thị xã Tây Ninh (12/2012)

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT

Tiếp phái đoàn Vương quốc Bỉ sang thăm Việt Nam (03/2012)

Tiếp đối tác Lehning Lab. (Pháp) tháng 06/2011

Du lịch Côn Đảo (04/2011)

Thăm đối tác tại Bỉ theo lời mời của Mithra (10/2010)